Undervisningsmaterialer

Aktør/ikke-aktør

Find dit næste filosofiske undervisningsmaterialer, som inkluderer temaet ‘Aktør/ikke-aktør’.

Aktør og ikke-aktør i filosofi refererer til forskellen mellem enheder, der kan handle og udøve indflydelse i verden, og dem, der ikke har denne evne. En ‘aktør’ betragtes som en agent med evnen til at tage beslutninger og handle på dem, mens en ‘ikke-aktør’ mangler denne evne.

For at forstå dette, tænk på forskellen mellem en skakspiller og skakbrikkerne. Skakspilleren (aktøren) træffer beslutninger og flytter brikkerne, mens brikkerne (ikke-aktørerne) ikke har nogen beslutningsevne eller kontrol over deres bevægelser.

I filosofiens verden bringer Bruno Latour, en fransk sociolog og filosof, interessante perspektiver med sin teori om ‘aktør-netværk’. Latour udvider traditionelle opfattelser af ‘aktører’ ved at argumentere for, at ikke-menneskelige elementer (som teknologier, objekter og endda ideer) også kan agere som ‘aktører’ i sociale netværk. Han udfordrer den traditionelle skelnen mellem aktør og ikke-aktør ved at foreslå, at objekter spiller en aktiv rolle i at forme menneskelige relationer og sociale strukturer. Dette perspektiv har haft stor indflydelse på studiet af videnskab, teknologi og samfund, og har inspireret til ny tænkning om, hvordan vi forstår interaktionen mellem mennesker og den materielle verden.

De filosofiske materialer understøtter en dialogisk, kritisk tænkende, undersøgende og kerende klassekultur, hvor børn og unge kan forme deres holdning og stillingtagen til de vigtigste filosofiske spørgsmål i deres tilværelse og i skolefagene.