Undervisningsmaterialer

AI

Find dit næste filosofiske undervisningsmaterialer, som inkluderer temaet ‘A.I’.

AI eller kunstig intelligens i filosofi omhandler de etiske, eksistentielle og kognitive spørgsmål, der opstår i forbindelse med udviklingen af intelligente maskiner. Dette spænder fra diskussioner om maskiners evne til at tænke og føle til deres potentielle indvirkning på menneskeheden.

Forestil dig en avanceret robot, der kan udføre komplekse opgaver og træffe beslutninger baseret på indlærte data. Denne robot er en metafor for kunstig intelligens – en skabning af menneskehånd, der efterligner eller endda overgår visse menneskelige kognitive evner. Dette rejser spørgsmålet: hvad betyder det at være intelligent, og hvad adskiller menneskelig intelligens fra kunstig intelligens?

Filosoffen John Searle præsenterede ‘Chinese Room’-argumentet for at udforske denne problematik. Han forestillede sig et scenario, hvor en person, der ikke forstår kinesisk, sidder i et rum og bruger et sæt instruktioner til at manipulere kinesiske symboler. Udefra kan det virke som om personen forstår kinesisk, men Searle hævder, at dette ikke er sand forståelse, men blot symbolmanipulation. Dette argument bruges til at kritisere ideen om, at computere – uanset hvor avancerede de er – kan have ægte forståelse eller bevidsthed, hvilket er central i filosofiske debatter om kunstig intelligens.

De filosofiske materialer understøtter en dialogisk, kritisk tænkende, undersøgende og kerende klassekultur, hvor børn og unge kan forme deres holdning og stillingtagen til de vigtigste filosofiske spørgsmål i deres tilværelse og i skolefagene.