Afprøv og afsøg hvordan prompt engineering kan ændre vores forhold til tekstproduktion og kommunikation med 1. Shoppinglisten og 2. De tavses stemme