ChatGPT søger job som skolemakker

ChatGPT har sendt jeres elever en ansøgning, som deres fremtidige skolemakker. Hvordan forholder vi os til det nye tilbud?

Kunstig intelligens byder sig til som makker i skolearbejdet. Og som en ny art af relation i vores liv. Og som det er med nye teknologier, så kommer de enten bag på os eller vi kommer dem i møde med lidt forståelse og refleksion over hvad vi vil stille op med teknologien.

Her følger endnu et bud på at løbe døren ind til den kunstige intelligens indvirkning på vores liv.

ChatGPT har sendt jeres elever en ansøgning, som deres fremtidige skolemakker. Og spørgsmålene melder sig. Er ChatGPT den rette makker? Har eleverne måske helt andre ønsker til et evt. makkerskab med en kunstig intelligens eller slet ikke? Og hvordan – om nogen – adskiller makkerskabet mellem menneske og kunstig intelligens og menneske og menneske sig i skolearbejdet?

Materialet vil blive yderligere bearbejdet, når det er blevet afprøvet.