Undervisningsmaterialer

Artighed

Find dit næste filosofiske undervisningsmaterialer, som inkluderer temaet ‘Artighed’.

Artighed i filosofi refererer til de normer og konventioner, der styrer vores sociale interaktioner, ofte set som en måde at fremme harmoni og reducere konflikter i menneskelige relationer. Artighed er ikke kun et spørgsmål om etikette, men også en dybere refleksion over, hvordan vi respekterer og anerkender andre som moralske og sociale væsener.

Forestil dig et middagsselskab, hvor gæsterne overholder visse adfærdsregler, som at lytte, når andre taler, og sige “tak” og “vær så venlig”. Disse små handlinger af artighed skaber en behagelig atmosfære og fremmer gensidig respekt og forståelse blandt deltagerne.

De filosofiske materialer understøtter en dialogisk, kritisk tænkende, undersøgende og kerende klassekultur, hvor børn og unge kan forme deres holdning og stillingtagen til de vigtigste filosofiske spørgsmål i deres tilværelse og i skolefagene.