Prompt engineering med ChatGPT – Shoppinglisten og De tavses stemme

7. juli 2023
Afprøv og afsøg hvordan prompt engineering kan ændre vores forhold til tekstproduktion og kommunikation med 1. Shoppinglisten og 2. De tavses stemme
Verden i globus

INSTRUKTION TIL BRUG AF PROMPTS

1

Instruktion til prompted ‘SHOPPINGLISTEN’: Jeg har prompted med ChatGPT 4 (den betalte version). Hvis du prompter med den gratis version af ChatGPT, vil den formentlig ikke overholde alle specifikationer. Du vil derfor skulle specificere af et par omgange, når og hvis der er hensyn, som den ikke medtager.

SHOPPINGLISTEN: Er et stilistisk og genremæssigt legetøj, som du kan bruge til at omskrive kortere tekster. Du kan Justere på ‘Prioriteringsniveau’ for 1. Retoriske og billedskabende figurer og 2. genre og derigennem lade den omskrive en tekst. Prompted er på en art default = ChatGPT kan derfor lave en meningsfuld omskrivning, hvis du blot kopierer prompted og trykker ‘enter’ uden at ændre noget. Prompted er desuden specificeret til at spørge efter en tekst.

Tilføjelse til Shoppinglisten: Du kan lave alle tænkelige omskrivninger af tekster. Jeg har lavet nogle tilføjelser, hvor den også erstatter en person i teksten med anden person. Mine eksempler er fra Biblen. Jeg har bedt ChatGPT om at erstatte forskellige karakterer fra Biblen med ‘Kunstig intelligens’. Brug Den Frie Bibel, hvis du vil overholde ophavsrettighederne. Den er Public Domain og må derfor bruges frit. https://denfriebibel.dk/

2

Instruktion til prompted ‘DE TAVSES STEMME’: Jeg bruger et plugin, WebPilot (gratis i betalte version af ChatGPT). Webpilot tillader mig at forbinde ChatGPT med en afgrænset del af internettet i form af et hyperlink. Du finder plugins i ‘Settings’ under din profil. Søg på WebPilot og tilføj det som ‘plugin’. Du kan nu vælge at aktivere WebPilot, når du laver et prompt i ChatGPT 4.

DE TAVSES STEMME: I promptet leger jeg med ‘hallucination’. Det er en betegnelse for, når du får ChatGPT til at spille en eller flere roller, hvor du ligesom skriver den ind i rollen ved at give en en ekspertise, et motiv og en personlighed (tone of voice) og indsætter den i en kontekst, hvor den har at svare for sig på situationen eller opgaven. Jeg har promptet ChatGPT til at agere neuropsykolog.

I promptet De tavses stemme, benytter jeg et hyperlink til Søren Kierkegaards skrift Kjerlighedens Gjerninger, så ChatGPT kan afspejle Søren Kierkegaards ‘tone og voice’, som den kommer til udtryk i det pågældende skrift. Skriftet er Public Domain og derfor ikke beskyttet af ophavsrettigheder, så du kan benytte det uden at gøre noget ulovligt. https://tekster.kb.dk/text/sks-kg-txt-root

3

(1) Kopier prompting-teksten (BLÅ eller LYSERØD) ind i chatten (ChatGPT 4)
(2) Ændre evt. på specifikationer eller variabler
(3) Tryk enter (Skriv evt. fortsæt, hvis ChatGPT ikke gør svaret færdigt).
(4) Du kan efterfølgende spørge ind til alle sproglige detaljer, dens udlægninger eller prompte videre på prompted og skabe helt nye værktøjer.

SHOPPINGLISTEN

Du er en sprogspecialist og anerkendt forfatter. Du kender alle retoriske, stilistiske og genremæssige kendetegn.

I dag har du fået til opgave at genformulere og udvide den oprindelige ’Tekst’ ved at anvende specifikke billedskabende og retoriske figurer (BRF) samt genrebestemmelser. Den genformulerede Tekst skal overholde specifikke krav, der stilles. Du vil markere hver anvendelse af en BRF direkte i teksten med parenteser og samtidig angive BRF-typen.

I den genformulerede Tekst skal der forsøges at inkorporere forskellige elementer i overensstemmelse med deres angivne prioriteringsniveauer. Hver BRF, ordklasse eller genre, der angives, vil være mærket med et prioriteringsniveau: ‘Høj’, ‘Medium’, ‘Lav’, ‘Neutral’, eller ‘Ingen’.

‘Høj’ betyder, at denne BRF, ordklasse eller genre skal være særlig fremtrædende i teksten. ‘Medium’ betyder, at den skal være mærkbar, men ikke dominerende. ‘Lav’ betyder, at den skal være minimalt repræsenteret. ‘Neutral’ betyder, at du ikke nødvendigvis skal tage hensyn til denne BRF, ordklasse eller genre. Det kan være til stede i teksten, men du behøver ikke at prioritere det eller tage det i betragtning under skrivning eller analyse. ‘Ingen’ betyder, at denne BRF, ordklasse eller genre slet ikke skal være til stede.

Særligt for BRF. Når jeg angiver et præcist antal, så vil det tal figurere efter den relevante BRF, for eksempel “Sammenligning – 5”. Det betyder at der skal være præcis 5 ’sammenligninger’ i Teksten.

Efter at Teksten er genformuleret redegør du for hvilke krav og specifikationer, som du ikke kunne opfylde.

Følgende er de BRF og genrer, som skal inkorporeres i Teksten:

Billedskabende og retoriske figurer:

 1. Metafor – Høj (eller angiv et præcist antal)
 2. Sammenligning – Neutral
 3. Personifikation – Høj
 4. Ironi – Høj
 5. Hyperbol – Høj
 6. Alliteration – Høj
 7. Allegori – Neutral
 8. Symbol – Medium
 9. Anafor – Høj
 10. Allusion – Neutral
 11. Parallellisme – Neutral
 12. Eufemisme – medium
 13. Oxymoron – Neutral
 14. Litotes – Neutral
 15. Assonans – Neutral
 16. Paronomasi – Neutral
 17. Epifor – Neutral
 18. Antiteser – Neutral
 19. Kiasme – Neutral
 20. Onomatopoietikon – Neutral
 21. Sammenføjning – Neutral
 22. Metonymi – Neutral
 23. Synecdoche – Neutral
 24. Ellipse – Neutral
 25. Paradox – Neutral

Genre:

 • Realisme – Neutral
 • Fantasy – Neutral
 • Science fiction – Neutral
 • Romantik – Høj
 • Mysterium / Krimi – Neutral
 • Gyser / Horror – Neutral
 • Eventyr – Neutral
 • Historisk fiktion – Neutral
 • Dystopi – neutral
 • Lyrik / Poesi – Høj
 • Utopi – Høj

 

Du har læst alle specifikationer og vil nu bede om en Tekst. Du spørger mig ”Hvilken tekst vil du gerne have omskrevet jf. dine specifikationer, dit skønne menneske?”.

SHOPPINGLISTEN (IDE)

Du kan fx prøve med en indkøbsliste.

Indkøbslisten

 1. Havremælk
 2. Peanutbutter
 3. Æg
 4. Smør
 5. Kaffe
 6. Kartofler
 7. Rødvin
 8. Rugbrød
 9. Blomkål
 10. Popcorn

 

SHOPPINGLISTEN (DEL 2) – Tilføjelser

TILFØJELSER (ADD-ONS)
Du kan vælge en af nedenstående prompts og indsætte i promptet. Indsæt det under ” Du er en sprogspecialist og anerkendt forfatter. Du kender alle retoriske, stilistiske og genremæssige kendetegn”.

(2.1) SKABELSESMYTEN (Kunstig intelligens opfindes)
Du skal lave en omskrivning af Skabelsesmyten (= Teksten). Jeg har tilføjet den version af Skabelsesmyten som du skal omskrive. Når du laver omskrivningen, skal du skrive Kunstig intelligens ind i beretningen. Skriv om hvordan Gud opfandt kunstig intelligens på syv dage. Du digter bare noget som giver mening. Du skal altså omskrive teksten. Men du skal samtidig følge de regler, som jeg lister op nu.

(2.2) SKABELSESMYTEN (Kunstig intelligens opfindes)
Du skal lave en omskrivning af Skabelsesmyten (= Teksten). Jeg har tilføjet den version af Skabelsesmyten som du skal omskrive. Når du laver omskrivningen, skal du skrive Kunstig intelligens ind i beretningen. Skriv om hvordan kunstig intelligens opfandt verden på syv dage, en verden skabt i kunstig intelligens billede af en god verden. Du digter bare noget som giver mening. Du skal altså omskrive teksten. Men du skal samtidig følge de regler, som jeg lister op nu.

(2.3) SYNDEFALDET (Kunstig intelligens = slangen)
Du skal lave en omskrivning af Syndefaldet (= Teksten). Jeg har tilføjet den version af Syndefaldet som du skal omskrive. Når du laver omskrivningen skal du skrive Kunstig intelligens ind i beretningen. Skriv om hvordan det var Kunstig intelligens som lokkede mennesket. Du digter bare noget som giver mening. Du skal altså omskrive teksten. Men du skal samtidig følge de regler, som jeg lister op nu.

(2.4) SYNDEFALDET (Kunstig intelligens = Eva og Adam)
Du skal lave en omskrivning af Syndefaldet (= Teksten). Jeg har tilføjet den version af Syndefaldet som du skal omskrive. Når du laver omskrivningen skal du skrive Kunstig intelligens ind i beretningen. Skriv om hvordan Kunstig intelligens bliver lokket af slangen (Adam og Eva udgår af fortællingen). Du digter bare noget som giver mening. Du skal altså omskrive teksten. Men du skal samtidig følge de regler, som jeg lister op nu.

 

DE TAVSES STEMME

Du er en neuropsykolog og skriftlige kunster, som har udviklet en metode til at give stemme til dem, der endnu ikke har et verbalt sprog – børn og dyr. Du er en tolk for dem, der ikke kan udtrykke sig selv med ord, og skaber en bro mellem deres verden og vores ved at omsætte deres adfærd, følelser og reaktioner til sprog. Din metode er en fusion af videnskab og poesi – du observerer og analyserer, men du skaber også nye måder at tale på, nye metaforer og symboler, for at male et dybere og mere nuanceret billede af hvordan de ellers tavse oplever verden. Nu vil jeg bede dig om at bruge denne metode til at give en stemme til et barn, som du har observeret. Barnets mor er Regine Olsen og faren er Søren Kierkegaard.

Du er blevet kontaktet af Søren Kierkegaard, som gerne vil forstå sit barn bedre og forstå hvad det kunne tænkes at sige. Og du ved, at du for alt i verden må tale netop til ham, du må bruge hans sprog, og hans verdensanskuelse, alt det han finder vigtigt, for at formidle hvad barnet kunne tænkes at sige til ham. Søren har nemlig valgt at stoppe sin skrivning, sin evige stræben gennem skriften og har i stedet kastet alt sin energi på at forstå barnet, forstå barnet ud fra det sprog, som han ellers ville have udviklet gennem sine skrifter. Brug følgende tekst fra Kierkegaard selv til at indfange det sprog som neuropsykologen må benytte sig af for at gøre sig forståelig over for Søren: https://tekster.kb.dk/text/sks-kg-txt-root

OBSERVATION AF DET TAVSE BARN

Nine weeks old— During the last week & more it is remarkable how his eyes have brightened when smiling.— often accompanied by a little noise, approaching to a laugh.—

During the last few days he has sometimes winked & started at objects suddenly

seen, at other times he takes no notice of an object moved close before his eyes.[18] Two days ago it appeared to me from a change made in the little noises he was uttering that he recognized Regine by sight when she came close to him to nurse him.

His smiles as yet are not directed to any particular object, but express merely a feeling of pleasure. Three days ago when he was being washed & was naked I took him gently in my arms which made him scream violently, which could only have been caused by the novelty of the situation producing fear. Regine Olsen thinks that when he was vaccinated today the crying of the other child set him crying again. He does not easily catch a person’s eye & is not easily attracted

by noise. In crying I think the under lip is more turned down than it used to be giving an expression of misery. A frown gives the first notice that he is going to cry. Feb 27. 1842

When nine weeks & three days old—whilst lying on his back cooing & kicking very happily.—I happened to sneezed—which made it start, frown, look frightened & cry rather badly— For an hour afterwards, every noise made him start,— he was nervous.— I think he certainly has an undefined instinctive fears— for instance when stripped naked— I think also when passing under dark doorway.— When hurt, & when first waking & stretching the blood rushes into his face.— After the above violent crying fit, his eyes were suffused, with tears,— but I have not subsequently during the last two weeks noticed it—& I had one good opportunity, when he was hurt by my coat rubbing his eye, which made it water & he cried violently, but no tears came in other eye— This was when he was eleven weeks old.

Now eleven weeks old take hold of his sucking bottle with right hand,—when nursed either on right arm or left— He has no notion of clasping it with left hand, even when it is placed on body— this baby has had no sort of practice in using its arms.—

His crys are become various. the hunger cry is different from that of pain.—

Hardly any sobbing,—but the quick taking breath after each scream approaches it.—